tài khoản thanh toán

Thanh toán cho chúng tôi qua các tài khoản sau:
Nội dung chuyển khoản: Tên + Số điện thoại

Ngân Hàng Vietcombank

– Ngân hàng Vietcombank
– Chủ tài khoản: Đặng Thị Hằng
– Số Tài Khoản: 0371000414224

Ngân hàng Agribank

– Ngân hàng Agribank
– Chủ tài khoản: Đặng Thị Hằng
– Số Tài Khoản: 2005206150254

thông tin liên hệ

ĐẶNG THỊ HẰNG
GIÁM ĐỐC

Hotline: 0932 33 44 70