Giảm nguy cơ mắc chủng virus Corona mới: Đảm bảo an toàn thực phẩm

LOẠI BỎ LÂY NHIỄM TRỰC TIẾP – LÂY NHIỄM CHÉO
VI KHUẨN-ĐỘC TỐ NẤM-KÍ SINH TRÙNG-TRỨNG SÁN TRONG KHÂU SƠ-CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
Đảm bảo an toàn thực phẩm chính là cách để giảm nguy cơ mắc chủng virus Corona mới trong bối cảnh đến ngày 20/2, thế giới đã ghi nhận 76.202 trường hợp mắc bệnh.
Theo nguồn tin WHO